9200000046552316

Hoe weet je wat voor mens je bent als je nooit een oorlog hebt meegemaakt? Die vraag houdt Abel Kaplan, voormalig schrijver, al zijn leven lang bezig. Pendelend tussen de twee liefdes van zijn leven stuit Kaplan tijdens een nachtelijke dwaaltocht op een verlaten schoolgebouw. Hij hoort hulpkreten, maar durft niet in te grijpen. Wanneer vervolgens een gepeste jongen bescherming bij hem zoekt en Kaplans vriendin Judith hem het oorlogsdagboek van haar vader overhandigt, dringt het tot hem door: de geschiedenis is springlevend, en het is hoog tijd om zijn plek erin op te eisen. In De laatste oorlog laat Daan Heerma van Voss op even dwingende als lichte toon Abel Kaplan de confrontatie aangaan met vragen die relevanter zijn dan ooit.

Verschijnt 8 januari 2016

Voor recensies et cetera: klik hier.

For press and quotes: click here.

 

De belangrijkste geraadpleegde boeken en artikelen

Martin Amis, Het Interessegebied (2014), vertaald door Janneke van der Meulen.

Lydia Chagoll, ‘Zigeuners’, Sinti en Roma onder het hakenkruis (2008).

Kimberley Cornish, Der Jude aus Linz: Hitler und Wittgenstein (1998), vertaald als The Jew of Linz (New York 1998).

Marija Davidović, ‘Minderhedenbeleid – one size fits all … Roma?’, Journaal Vreemdelingenrecht 2013 3 (26).

Rabbijn Raphael Evers, Talmoedisch denken (2013).

Robert Gerwarth, Hitlers beul. Leven en dood van Reinhard Heydrich 1904-1942 (2011), vertaald door Gerrit Jan Zwier.

Yisrael Gutman en Michael Berenbaum, Anatomy of the Auschwitz Death Camp (1998).

Monika Held, Nu de angst is verdwenen, vertaald door Jantsje Post (2014).

Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, (1961, gereviseerd in 1985).

Ian Kershaw, Hitler, The Germans, and the Final Solution (Yale 2008).

Kershaw, The ‘Hitler Myth’. Image and Reality in the Third Reich (Oxford, 1987).

Sofia Landrin, ‘Op huisbezoek bij de Roman’, Le Monde, vertaald verschenen in 360, 26-10-2013.

Primo Levi, Is dit een mens (1958), vertaald door Frida de Matteis-Vogels (2011).

Levi, Gesprekken (1991, het gesprek tussen Levi en Ferdinando Camon is vertaald door Tineke van Dijk).

Stefan Maechler, The Wilkomirski Affair. A Study in biographical Truth (2001), vertaald door John E. Woods. De zin ‘Wat een meesterwerk was, werd kitsch.’ is afkomstig uit Maechler, The Wilkomirski Affair, 281 (eigen vertaling).

David Mamet, The Wicked Son. Anti-Semitism, Self-Hatred and the Jews (New York 2006). De zin over “gespuis uit de kampen”, naar verluidt uitgesproken door Ben Goerion, is te vinden op pagina 109 van dit boek. Voor de karakterisering van antisemitisme als seksuele fantasie: pagina 84.

Petre Florin Manole, ‘Analfabeet zoekt paspoort’, Adevarul, vertaald verschenen in 360, 26-10-2013.

Mark Mazower, Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe (2008).

Harald Merckelbach, ‘Geboren verteller. De affaire Wilkomirski’, Skepter 15 (2), juni 2002.

Sara Nomberg-Przytyk, Auschwitz, True Tales from a grotesque Land, vertaald door Roslyn Hirsch, 1985.

Tim O’ Brien, The Things They Carried (2009).

Reyes Rincón, ‘750.000 manieren om zigeuner te zijn’, El País, vertaald verschenen in 360, 26-10-2013.

Ron Rosenbaum, Explaining Hitler: The Search for the Origins of His Evil (1998).

Het citaat over Joden, geschiedenis, Eskimo’s en sneeuw is afkomstig uit: Philip Roth’s The Counterlife (New York 1986).

De zinnen ‘Applaus is een blijk van erkenning. Het betekent dat je de moeite waard bent.’ is afkomstig uit een interview met Diederik Stapel, door nu.nl gepubliceerd op 29 november 2012.

Kapka Todorova, ‘Aftellen naar de grote dag’, Tschassa, vertaald verschenen in 360, 26-10-2013.

De zin ‘Maar één fout kan soms een heel verhaal onbetrouwbaar maken.’ en de term ‘misbruik van woorden’ zijn afkomstig uit Jacques Vogelaar Over kampliteratuur (2006).

Het speciale talent van rapportführer Taube is direct overgenomen uit Sara Nomberg-Przytyk, Auschwitz, True Tales from a grotesque Land, vertaald door Roslyn Hirsch, 1985.

Bernard Wasserstein, Aan de vooravond. Europese Joden voor de Tweede Wereldoorlog (2012), vertaald door Toon Dohmen.

Binjamin Wilkomirski, Brokstukken. Een jeugd 1939-1948, vertaald door Ingeborg Lesener (1996).