(Omslag: Stefan Glerum)

– ‘Ze hebben het altijd over noodzaak in fictie, noodzaak dit en noodzaak dat… Dit boek IS noodzaak. Steengoed.’ – Jan van Mersbergen.

‘Met De Vergeting bombardeert coming man Daan Heerma van Voss (27) zijn brein tot een wonderlijk onderzoeksobject en doet dat op erg minutieuze wijze. […] De roman is ook een gewiekst spel met de autobiografie. […] Hij is een literaire einzelgänger. Raakpunten met zijn generatie zullen hem worst wezen.’ – De Morgen’

– ‘Door de zoektocht naar de betekenis van herinneringen te koppelen aan bespiegelingen over literatuur overstijgt Heerma van Voss zijn eigen verhaal.’ – Boek Magazine.

– ‘Dit is een onvergetelijke roman over vergeten. Daan Heerma van Voss schrijft met een etsnaald.’ – Peter Buwalda

– ‘De vergeting luidt op vele vlakken een nieuwe fase in in het oeuvre van de nog jonge schrijver. [..] Voor zijn eerste twee boeken oogstte Heerma van Voss heel wat lof, met name in de kringen die de opvatting huldigen dat literatuur draait om begrippen als inleving en herkenbaarheid. Met zijn goed geformuleerde variaties op de onverwoestbare literaire thema’s van de lichamelijke aftakeling en de vriendenromantiek liet hij, zo jong als hij was, zich opmerken als grote belofte voor het meest beoefende romangenre in ons taalgebied. […] De pen van Heerma lekt van het talent.’ – Ons Erfdeel

– ‘Heerma van Voss beschikt over zo’n slagvaardige taal dat hij de lezer fysiek laat voelen hoe het niets aanvoelt, hoe gemakkelijk de grond onder je voeten zomaar kan verdwijnen. De openingshoofdstukken, waarin hij steeds opnieuw terugkeert naar het ontwaken en vanuit verschillende perspectieven zijn geheugenverlies bij de lurven probeert te pakken, zijn ronduit schitterend. De bewustzijnsvernauwing is tastbaar en de grondangst sluipt via je ogen je brein binnen.’ – Knack Focus.

– ***** ‘Na een beschrijving van deze eerste dag verliest Heerma van Voss zich in een achronologische bespiegeling over vergeten, herinneringen, de liefde en literatuur. Hij schrijft vlot en to the point: in de roman worden weinig uiterlijkheden beschreven. Hoe ziet Daniël er bijvoorbeeld uit? Of het huis van zijn ouders? In De Vergeting is het verhaal gestript van al deze informatie. Wat overblijft is filosofisch en poëtisch, maar tegelijkertijd openhartig en grappig.’ – Cultuur Bewust.

‘Allemaal echt gebeurd maar daar heb je dan wel literatuur bij nodig om er een kunstwerk van te maken. […] Ik hou van boeken die me meenemen in een waar spiegelpaleis van hele en halve waarheden, verdubbelingen, rare reflecties en verdwijntrucs.’ – Kees ‘t Hart, De Groene Amsterdammer.

– ‘Met De Vergeting toont Daan Heerma van Voss zich de voorman van de jongste letterengeneratie.’ – HUMO

‘De roman is een interessante zoektocht naar de werking van het geheugen. In de traditie van de beroemde neuroloog Oliver Sacks zijn persoonlijke fragmenten en wetenschappelijke kennis over vergeten en herinneren verweven met prachtige bespiegelingen over liefde, vriendschap en literatuur.’ – Psychologie Magazine

‘Van Voss is een literaire einzelgänger. Raakpunten met zijn generatie zullen hem worst wezen.’ – De Morgen

– ‘Bewonderenswaardig en ergerlijk.’ – De Volkskrant

– **** ‘Niet de saillante details die op deze openhartigheid volgen, bepalen de toon van deze roman. Waar het om gaat is dat hij subtiel de kern van onze identiteit ontrafelt, die een perfecte afdruk is van hoe we het verleden herinneren, maar ook van de vergetelheid die datzelfde verleden in een dikke mist hult. Bevlogen verbindt hij die vertrouwelijkheid met een stilistische diversiteit: in de korte hoofdstukken rijgt hij de essayistische, lyrische, wetenschappelijke en persoonlijke fragmenten moeiteloos aaneen.’ – Cutting Edge.

– ‘Meesterlijk.’ – JAN.

– ‘Fascinerend’- Wim Brands, VPRO Gids.

– ‘Een zoektocht naar redenen om verder te leven: ben ik het leven wel waard? (en omgekeerd, een logisch gevolg: is het leven mij wel waard?) De vergeting (mug) grijpt hij aan om die odyssee (olifant) te legitimeren. (Had hij na afronding de naam Daan Heerma van Voss vervangen door, pakweg, Jozias Varnac: het was een totaal ander boek geworden.)’ – A.H. J. Dautzenberg.

‘Met grote precisie, mooie overpeinzingen, scherpe humor en een kritische blik – ook op ziekenhuizen en artsen – stippelt hij zijn verhaal uit. Daarbij gaan zijn gedachten geregeld langs literatuur, schrijvers, films en superhelden, terwijl morele overwegingen over het schrijven van het boek de kop opsteken en uiteindelijk ook pijnlijke herinneringen – verbonden aan de liefde – terugkeren.’ – Medisch Contact

Prospectustekst: Februari 2013 verschijnt De Vergeting, Het schitterende, waargebeurde verhaal van een radeloze dag uit het leven van schrijver Daan Heerma van Voss. Hij wordt wakker en weet niet meer wie hij is.

Op 16 januari 2012 wordt schrijver Daan Heerma van Voss wakker zonder te weten wie en waar hij is. Pas na enkele uren van paniek keren de eerste flarden herinneringen terug. Intuïtief zoekt hij contact met Daniël, zijn oudste vriend, die direct naar hem toe komt. In de loop van de dag ziet hij familie, bezoekt hij doktoren en treft hij een verloren liefde. Hij wordt machines in geschoven en van kliniek naar ziekenhuis gestuurd. Telkens wordt hem uitgelegd wat hem mankeert en telkens vergeet hij het weer. Als hij ’s avonds genezen het ziekenhuis verlaat, haast hij zich naar de stad op zoek naar vrienden en herinneringen.

De maanden daarna doet hij ontdekkingen over het vergeten en over de aard van de aandoening die hem trof. Daan Heerma van Voss spaart zichzelf noch de mensen uit zijn leven, en in zijn openhartigheid zoekt hij wrede grenzen op.

De Vergeting is een weergaloze en ontroerende roman waarin de werking van het geheugen op meesterlijke wijze wordt verbonden met vriendschap en liefde.

Daan Heerma van Voss is de auteur van de unaniem lovend ontvangen romans Een zondagsman (genomineerd voor de Anton Wachterprijs) en Zonder tijd te verliezen. Hij schrijft voor Vrij Neder-land, Das Magazin en De Groene Amsterdammer. Voor de interview-reeks Het Decennium ontving hij samen met Daniël van der Meer in 2012 De Tegel, de prijs voor het beste journalistieke werk van het jaar. De Vergeting is zijn eerste roman bij De Bezige Bij.

Gegevens: februari 2013 • paperback, ca. 288 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. A 18,50, Met tekeningen van David Wasch in Oost-Indische inkt • isbn 978 90 234 7706 8.

nur 301 • omslagontwerp Stefan Glerum • foto Koos Breukel • e-book 978 90 234 7936 9