Tentoonstelling Stedelijk Museum: Literatuur op het scherm

Literatuur op het Scherm: Het land binnen de muren

Midden in het hart van Amsterdam, nabij Centraal Station ligt het Marineterrein, dertig hectare groot en ontoegankelijk voor burgers. Sinds de zeventiende eeuw heeft het terrein een militaire functie; van de scheepswerf van de Admiraliteit tot helikopterlandingsplaats en safe haven. In de loop van 2015 krijgt een gedeelte van het terrein voor het eerst weer een publieke functie en opent het voorzichtig zijn poorten.

HetlandbinnendemurenLiteratuurophetScher

Ontwerpers Sjoerd ter Borg en Jorrit Schaap kregen toestemming om alvast vijf schrijvers uit te nodigen op het terrein en hen een fictief verhaal te laten schrijven over deze plek. Op de interactieve website van het project ‘Het land binnen de muren’ worden de verhalen gebruikt als methode om dit nieuwe stuk stad in kaart te brengen. Door middel van een wisselwerking tussen literatuur, fictie en ontwerp wordt het Marineterrein ontsloten en wordt er een alternatief startpunt voor de geplande gebiedsontwikkeling gecreëerd.

Auteurs: Carolina Trujillo, Daan Heerma van Voss, Gustaaf Peek, Allard Schröder en Niña Weijers.
Concept en vormgeving: Sjoerd ter Borg, Menno Hoope en Jorrit Schaap
Eindredactie: Daniël van der Meer, Luc Mastenbroek.
Fotografie: Koos Breukel, Sander Troelstra

 

Datum en tijdstip: zaterdag 13 december, 15.00 – 17.00u
Locatie en adres: Auditorium Stedelijk Museum Amsterdam, Museumplein 10
Meer informatie over het programma volgt spoedig per nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds en op deze website.