Knack Focus over Het Land 32

KnackFocus_Ver_Q_urlZw_N

24-2 in Knack Focus (Roderik Six):

‘Heerma van Voss gold al langer als hét talent van zijn generatie, een titel die hem met enig ongemak vervult, maar waar hij met zijn nieuwe roman Het Land 32 wél naar opleeft. Een grimmige parabel is het, oudtestamentisch in opzet en omvang – een kloeke vijfhonderd pagina’s telt Het Land – waarin Van Voss alle registers opentrekt en tegelijk nauwkeurig waakt over zijn vertelstof. Valse bescheidenheid is niet aan hem besteed, en met de magistrale roman Het Land 32 op tafel zou dat ook misplaatst zijn.’