6-7 oktober: Veerstichting

Het 32-ste jaarlijkse symposium van de Veerstichting heeft als thema ‘Alles is economie’. Ik zal een werkgroep leiden over, zeker, succes. Programmaboektekst:

‘Een van de meest in het oog springende voorbeelden van hoe de maatschappij op (min of meer) economische gronden wordt gerangschikt is succes. Succes, meestal gedefinieerd in economische termen, lijkt meer dan ooit de maatstaf, en zij die de strijd om succes verliezen vallen buiten de boot. Het onderscheiden van mensen op basis van succes is algemeen aanvaard, en sterker, voelt ‘natuurlijk’ aan. Maar is dat wel zo natuurlijk? Waarom laten we ons leven inrichten door een begrip waarvan niemand eigenlijk weet wat het inhoudt? Waarin verschilt succes van geluk? Is onze succesobsessie nieuw, of van alle tijden? En bovenal: wat maakt iemand tot een
succes? Op deze vragen en meer zullen wij ingaan tijdens deze werkgroep.’