Interview in Parool

noemhetliefdeparool

‘”Noem het liefde” is een eigentijdse liefdesroman,’ aldus het Parool. Hele interview hier te lezen.