Knack lovend over Het Land 32. ****

Logo-Focus-Knack08

 **** (van de *****)

Eerste zin: Even is de oude man met de slag in zijn been bewegingsloos.

Ontwaken op een dun strobed, in een verlaten hospitaal, graatmager en ontdaan van elke herinnering – neen, Stanley heeft het niet getroffen. En zijn norse  bewaker Vrijdag is ook niet van het meegaande type. Vrijdag leert Stanley weliswaar op SAS-wijze overleven door op ratten te jagen en katten als schoeisel te gebruiken maar over de reden van zijn gevangenschap kan of wil hij weinig kwijt. Doch, er is het spel: in ruil voor verhalen kan Stanley (of heet hij toch Marlon Brando?) levensbonnen verzamelen zodat hij toegang krijgt tot enige luxe, en, misschien, tot het zieke meisje Penny. Pent Stanley verzonnen verhalen neer, of zijn het verkapte herinneringen die meer zullen onthullen over zijn precaire toestand? Wie is Penny? En hoe echt is de buitenwereld?

Literaire psychothriller, grimmig verhalenbordeel, postmoderne multiroman vol referenties naar Coetzee en Kafka– Het Land 32 is het allemaal én meer. Daan Heerma van Voss bewees eerder al over talent te beschikken, maar Het Land 32 is een ware machtsontplooiing.  Wie zich ook maar een beetje zorgen maakte over de toekomst van de letteren, kan nu weer op beide oren slapen. Op een strobed, geplaagd door nachtmares en knaagdieren die aan je ziel vreten – zo indringend goed is Het Land 32.

Roderik Six, Focus Knack