27 januari: Het Grote Ritalin Experiment

ritalin

Op maandag 27 januari sluiten Rene Gude (Denker des Vaderlands), Arie Boomsma (Arie Boomsma), Tibo Gude (logistiek manager) en ik, ons op. Een dag lang aan de pillen die tegenwoordig zo gretig worden voorgeschreven.

Met een paar persoonlijke accenten hier en daar zijn alle deelnemers aan dit experiment gretig op zoek naar de invloed van Ritalin op:
– concentratie
– sociale vaardigheden
– fysieke prestaties

De deelnemers zijn tegelijkertijd ook enigszins beducht voor bijwerkingen op langere termijn
– blijft het effect op cognitieve prestaties?
– vlakt Ritalin emoties af?
– is verhoogde dosis nodig om fysieke prestaties te blijven verbeteren?

Het kan zijn dat we daarom dinsdag in de loop van de ochtend concluderen dat we het experiment moeten verlengen, misschien nog eens een maand lang aan de Ritalin moeten gaan. Maar op conclusies lopen we nog niet vooruit.

Maandag zullen we via twitter vanaf onze geheime locatie berichten over de resultaten en wellicht ook onze persoonlijke motivaties, elk geformuleerd vanuit ons vakgebied, toelichten. Een week later zal, in NRC NEXT, een door mij geschreven opiniestuk te lezen zijn dat (onder meer) verslag doet van deze dag.

Note: dit experiment wordt bekostigd door de deelnemers zelf. Het is niet afhankelijk van subsidies.

Note: dit bericht is (licht veranderd) overgenomen van de website van Arie Boomsma.