Het tribunaal: aangeklaagd door Gerard Spong

Op 16 april 2013 zal Daan Heerma van Voss terechtstaan. De auteur zal in een literair tribunaal in de Singelkerk te Amsterdam terechtstaan wegens zijn roman De Vergeting. Mr. Gerard Spong zal in dit tribunaal optreden als openbare aanklager. De schrijver die in zijn roman zijn gelijknamig hoofdpersonage zijn ziel aan de duivel laat verkopen, zal samen met zijn advocaat en redacteur Suzanne Holtzer van De Bezige Bij de degens kruisen met de openbare aanklager die zelf als ‘advocaat van de duivel’ ooit de verdediging van Osama Bin Laden op zich nam. In het belang van de handhaving van de rechtsorde en vanwege het literair misbruik in deze zaak heeft mr. Spong de verdachte ten laste gelegd:

Tenlastelegging t.a.v. verdachte Daan Heerma van Voss

I — dat hij op of omstreeks en sedert 22 februari 2013 in Amsterdam althans in Nederland opzettelijk de eer en/of de goede naam van een aantal van zijn familieleden en vrienden heeft aangerand en het recht op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer heeft geschonden door het vermelden van diverse persoonlijke en/of intieme zaken van, en/of onwaarheden over, deze familieleden en vrienden in het door hem geschreven en verspreide boek De Vergeting waarin hij hen met hun werkelijke voornamen en achternamen heeft genoemd dan wel op zodanige wijze heeft opgevoerd dat het objectief gezien buiten redelijke twijfel staat en voor het publiek gemakkelijk herkenbaar is om welke werkelijk bestaande personen het gaat.

II — dat hij op of omstreeks en sedert 22 februari 2013 in Amsterdam althans in Nederland, met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen, door het verspreiden van een of meer leugenachtige berichten in een koopwaar, te weten het boek De Vergeting, de pecuniaire en/of literaire waarde van die koopwaar heeft doen stijgen of althans gepoogd heeft die waarde te doen stijgen.

III — dat hij op of omstreeks en sedert 22 februari 2013 in Amsterdam althans in Nederland van een voorwerp, te weten het boek De Vergeting, de werkelijke aard heeft verborgen en verhuld, terwijl hij wist en weet dat dat voorwerp afkomstig is van een schending van het recht.

In De Vergeting wordt de vraag naar de morele grenzen van het schrijverschap aan de orde gesteld. Heerma van Voss is inmiddels gebombardeerd tot voorman van de jongste letterengeneratie, en tegelijk tot literaire einzelgänger, wiens generatie hem ‘worst zal zijn’. In Vrij Nederland wordt hem ‘louter ironie’ verweten, maar in De Groene Amsterdammer wordt hij juist genoemd als representant van de nieuwe generatie schrijvers die gelooft in het maken van een oprecht kunstwerk.

Is het toegestaan dat een auteur in zijn werk vrienden, familieleden en anderen uit het werkelijke leven, tot personages maakt waarbij zij bij hun werkelijke naam worden genoemd of anderszins herkenbaar worden opgevoerd? Deze vraag wordt door Daan Heerma van Voss in de Faust-scène in zijn roman aan de orde gesteld en is nu de inzet van dit Literair Tribunaal.

Christien Brinkgreve en Emile Affolter, respectievelijk moeder en vriend van de verdachte, zullen optreden als getuigen à charge. Zijn vrienden Daniël Van Der Meer en Sophie De Vries zullen à décharge oftewel in zijn voordeel getuigen. Jan Van Mersbergen, Kitty Courbois en David Pefko zullen verschijnen als amici curiae. Felix Rottenberg zal als rechter fungeren en het vonnis wijzen. Het normenstelsel aan de hand waarvan hij de zaak zal beoordelen omvat zowel (strafrechtelijke en civielrechtelijke) rechtsnormen als andere belangrijke normen in onze samenleving. Zal de rechter in dit bizarre, theatrale tribunaal erin slagen om een aansprekende balans te vinden tussen het belang van literatuur en dat van literatuurslachtoffers?

Het Tribunaal vindt plaats in De Singelkerk in Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur.

Voor meer informatie, verslaggeving of interviewaanvragen met Daan Heerma van Voss, Gerard Spong, Felix Rottenberg en/of Suzanne Holtzer kunt u contact opnemen met Saartje Schwachöfer: 020-305 98 15 / s.schwachofer@debezigebij.nl

De toegang is vrij. Plaatsen dienen gereserveerd te worden via: www.spui25.nl