Deze maand in Park.

Dit keer twee bijdragen van mijn hand. Sterven is geen excuus, een groot profiel van Remco Campert en Parkwachters: op de schoolre├╝nie. Zie website.

Tekst Taalunie, Antwerpen, rede uitgesproken op 15-2-2012

Begrijpelijkheid, coherentie en andere vergissingen Naar alle waarschijnlijkheid kent u mij niet. Dit is geen schande. Er zijn mensen die zich erop laten voorstaan 1) zichzelf niet eens te kennen 2) de wijsheid te bezitten van het besef dat niemand een ander eigenlijk ooit echt kan kennen. Laten we deze malloten even buiten beschouwing laten….

De Salon

Met Charlotte Mutsaers, Jonas Staal, cognac en champagne.