Nederlands Dagblad positief over ‘Noem het Liefde’

Twee plussen.

‘Omdat de beschreven leegte nooit de dominante tijdgeest mag worden (blijven) heeft de roman ons het nodige te zeggen.’

nederlands dagblad