Oorlog en Twitter

Het beruchte filmpje, waar zo, zo veel om te doen is geweest.